Skip to content

O nas

Damian Gorazdowski –

Ukończył studia magisterskie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i
Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną w Dolnośląskiej Wyższej Szkole
Edukacji we Wrocławiu.

Ukończył kursy taneczne w stylu teatru tańca i tańca modern jazz.

Ukończył Studium Tańca Jazzowego w Warszawie otrzymując Państwowy Dyplom
Tańca Jazzowego.

Założył ”Szkołę Tańca CHAINE”.

Pracował jako wykładowca w Studium Tańca we Wrocławiu: Historia tańca i
baletu oraz prowadzenie zajęć tanecznych z tańca współczesnego.

Współpracował z Teatrem “Słowa i Tańca” Jadwigi Klimkowicz w Krakowie.
Prowadzi szkolenia taneczne dla nauczycieli Przedszkoli Publicznych,
szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dla instruktorów tańca.

Prowadził warsztaty taneczne z tańca współczesnego, z funky jazz na
międzynarodowym Festiwalu Tańca „Lądeckie Lato Baletowe”.

Prowadzi zajęcia z dziećmi w placówkach oświatowych i kulturalnych jako
instruktor tańca.

Założyciel licencjonowane biuro turystyczne JOE-DAMTOUR www.joe-damtour.pl

www.joe-damtour.pl

www.chainetaniec.pl

O nas

Projekt pt. „Aktywni rodzice- stworzenie żłobka w Siołkowicach Starych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.