Skip to content

Pon – Pt: 05:30 – 17:30

Rekrutacja do żłobka

Rekrutacja dzieci do Żłobka

Drodzy Rodzice umieszczamy na naszej stronie dokumenty rekrutacyjne. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją i oczekiwanie na kontakt z naszej strony w sprawie wysłania dokumentów rekrutacyjnych. 

Dyrektor przedszkola ATTI-TUDE

Damian Gorazdowski

E-mail: rekrutacja.zlobek@atti-tude.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewelina Gorazdowska Centrum Kształcenia i Doskonalenia Umiejętności Tanecznych Chaine zam. Lubienia ul. Wiejska 17a, 46-090 Popielów
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – dyrektorprzedszkola@attitude.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do planowanego utworzenia przedszkola żłobka w Starych Siołkowicach.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie do 1 października 2020r.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie jest równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji.

Logo stopki, Fundusze Europejskie, Opolskie Kwitnące, Europejskie fundusze strunturalne

Projekt pt. „Aktywni rodzice- stworzenie żłobka w Siołkowicach Starych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.